Rahavoogude kontroll ja juhtimine

Läbi õige rahavoo planeerimise on võimalik samade vahenditega oluliselt optimaalsemalt ettevõtte tegevust majandada!

Rahavoogude kontroll ja juhtimine on äritegevuse üks põhitalasid- eriti toitlustuses, kus suur osa arvetest tasutakse sularahas.

Tavalised on olukorrad, kus teenindajad oma teadmisi ja tihti ka talle antud võimalusi ära kasutades võivad rahaliikumises ja kassades tõelise kaose korraldada.

Rahavoogude kontrollis on oluline operatiivsus, nädal aega vana juhtumit ilmselt enam väga ei lahenda.

Õiged ettevalmistused ja kontroll rahavoogude liikumise üle on kindlasti üks edukuse alustala.

Lisame kontrollile veel rahavoogude edasise planeerimise ja juhtimise. Planeeritakse maksete hajutamine vastavalt laekumistele ja ettevõtte õigeaegne arvete ja maksude tasumine.